1 stycznia 2021 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej stanowi jeden z istotnych i relatywnie nowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących szerokiej grupy podatników.

Jest ona dopasowana do wielkości i struktury przedsiębiorstwa, a także branży, w jakiej ono działa, oraz według wytycznych dotyczyć szeregu zagadnień podatkowych.

Poniżej przedstawiamy Informacje o realizowanej strategii podatkowej firmy Galmet Sp. z o.o. Sp. K. za kolejne okresy.

1. Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej Galmet Sp. z o.o. Sp. K. za rok podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00