Zbiorniki kombinowane akumulacji ciepła

Kumulacja zalet wymiennika ciepłej wody użytkowej i bufora instalacji c.o. została połączona w linii zbiorników Kumulo. W miejscu dwóch instalowanych dotychczas urządzeń montowane jest jedno łączące ich najlepsze zalety. Zbiorniki akumulacji pozwalają na optymalne wykorzystanie ciepła wytwarzanego, przez różne źródła ciepła. Energia dostarczana przez kocioł c.o., kolektor słoneczny, pompę ciepła lub kominek gromadzona jest w jednym ogrzewaczu, który gwarantuje jej najlepsze wykorzystanie do ogrzania wody użytkowej i instalacji c.o. Zbiorniki oferowane są w różnych konfiguracjach pojemności: od 80 litrów dla zbiorników wewnętrznych na c.w.u. do 1000 litrów dla c.o.

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi
Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Najwydajniejszy zbiornik kombinowany. Gwarantuje energooszczędną pracę systemu ogrzewania c.w.u. i c.o. dzięki maksymalnemu wykorzystaniu mocy urządzeń oferujących największą moc, o danej porze roku. Umożliwia jednoczesne podłączenie kilku źródeł ciepła: kolektorów słonecznych, pompy ciepła i kotła c.o., co zapewnia najszybszy dostęp do ciepłej wody. Oferowane pojemności: od 300/80 do 1000/200 litrów.


Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym
Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Zbiornik akumulacji ciepła łączący w sobie zalety bufora c.o. i wymiennika c.w.u. Pozwala stworzyć jeden oszczędny układ wymiany ciepła pomiędzy systemami centralnego ogrzewania i wody użytkowej. Wężownica spiralna znajdująca się w zbiorniku zewnętrznym została przystosowana do zasilania przez kolektory słoneczne. Drugie źródło ciepła stanowić może pompa ciepła, kocioł c.o. lub kominek. Oferowane pojemności: od 300/80 do 1000/200 litrów.


"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00