Polityka prywatności - klauzule informacyjne:

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH - UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
  Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do osób fizycznych zainteresowanych potencjalnym nabyciem produktów GALMET na własne potrzeby oraz do osób fizycznych będących użytkownikami końcowymi urządzeń GALMET, w tym konsumentów lub przedsiębiorców.

 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH - PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W BRANŻY INSTALACYJNO - GRZEWCZEJ
  Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do podmiotów współpracujących i partnerów GALMET, w tym pośredniczących w relacjach GALMET – klient końcowy, tj. w szczególności do dystrybutorów, agentów, instalatorów, właścicieli sklepów instalacyjnych, architektów, inwestorów, firm budowlanych, wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, na potrzeb których nabywane są produkty GALMET bezpośrednio w GALMET lub za pośrednictwem sieci dystrybucji.

 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – DOSTAWCY I USŁUGODAWCY GALMET
  Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do osób fizycznych współpracujących z GALMET w zakresie realizacji na rzecz GALMET dostaw towarów lub świadczenia wszelkich usług albo wykonania dzieła, związanych z prowadzoną przez GALMET działalnością.

 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – KONTRAHENTÓW REPREZENTANTÓW I PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW GALMET
  Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do osób fizycznych – kontrehantów, reprezentantów, pełnomocników, przedstawicieli, pracowników lub innych osób działających w imieniu kontrahentów GALMET w zw. z prowadzoną przez GALMET i jego kontrahentami współpracą.

 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU HOT POINTS CLUB - INSTALATOR
  Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do podmiotów współpracujących i partnerów GALMET, w tym pośredniczących w relacjach GALMET – klient końcowy, którzy uczestniczą w konkursie "Hot Points Club - Instalator".

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: rodo@galmet.com.pl.

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00