Dofinansowanie pomp ciepła

Dotacje do OZE / 2017-01-02

Mazowieckie stawia na OZE i dotuje wymianę urządzeń grzewczych na urządzenia korzystające z Odnawialnych Źródeł Energii, które zapewnią ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Program dotacji pozwala na zakup i instalację: pomp ciepła i kolektorów słonecznych Galmet, nawet o 50% taniej. Na jakich warunkach można otrzymać dofinansowanie?

Program „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”  realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przewidziany jest dla osób fizycznych.

Celem programu jest:

  • Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
  • Propagowanie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.
  • Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

na terenie województwa mazowieckiego. Programem objęte są budynki jednorodzinne.

Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie:

  • Dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych - z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.
  • Pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych  - w przypadku zadań inwestycyjnych.

Dotację można przeznaczyć na:

  • Zakup i montaż wykorzystujących energię odnawialną pomp ciepła do c.o. i c.w.u.: Maxima i Airmax2, Spectra i Basic do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta.
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych m.in. KSG Premium GT do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta.
  • Zakup i montaż systemów fotowoltaicznych do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta.

 

Zasady finansowania zostały zawarte w regulaminie programu.

Wnioski można składać od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017.

 

Pozyskaj dotację z Galmet.

Otrzymasz indywidualnego opiekuna, który zadba o kompleksowość usług. Pomoże w formalnościach związanych z otrzymaniem dotacji lub pożyczki. Nasi specjaliści dobiorą właściwe urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i zapewnią profesjonalny montaż i serwis.

Dokładnych informacji na temat produktów i warunków dotacji udzieli Twój Doradca d.s. dotacji -  tel. 692 08 68 99

Dotacje do OZE
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00