Do 80% dotacji na OZE

Dotacje do OZE / 2016-09-12

Bezzwrotną dotację w wysokości 80% kosztów realizacji inwestycji mogą otrzymać jednostki sektora finansów publicznych a 40% mieszkańcy m.st. Warszawy, na zakup i montaż urządzeń korzystających z Odnawialnych Źródeł Energii - OZE.

 

Dotacja pochodzi ze środków budżetu m.st. Warszawy i może być przeznaczona m.in. na: zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

 

 

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 • Do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej – dotyczy jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 • Do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji – dotyczy podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotację można przeznaczyć na:

 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 15 000 zł.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), nie może przekroczyć 40 000 zł.
 • Zakup i montaż pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł.
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł.

Beneficjenci dotacji to:

 • Osoby fizyczne.
 • Wspólnoty mieszkaniowe.
 • Osoby prawne.
 • Przedsiębiorcy.
 • Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Budżet programu wynosi 2,5 mln zł.

Dotacja może być przeznaczona na zakup i montaż pomp ciepła do kompleksowego ogrzewania budynków i wody użytkowej, pracujących w najwyższej klasie energetycznej A++, miedzianych kolektorów słonecznych gwarantujących najwyższą sprawność w Europie - 82,9% i paneli fotowoltaicznych firmy Galmet.


Dokładnych informacji na temat produktów i warunków dotacji udzieli Twój Doradca d.s. dotacji -  tel. 692 08 68 99

Dotacje do OZE
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00