Pompa ciepła Maxima z EHPA-Q bezkonkurencyjna

Nagrody i wyróżnienia / 2017-02-10

Produkowana przez Galmet gruntowa pompa ciepła Maxima od dnia premiery zdobywa tytuł za tytułem. Została już nagrodzona Medalem Międzynarodowych Targów ENEX 2016 oraz Ekolaurem Polskiej Izby Ekologii w kategorii Ekoprodukt, Zielone Technologie podczas 15 jubileuszowej edycji Konkursu.

Rok po premierze Maxima otrzymała najwyższe europejskie odznaczenie - Europejski Znak Jakości EHPA-Q. Jest, to pierwsza gruntowa pompa ciepła produkowana w Polsce wyróżniona tym znakiem.

 

Pompa ciepła z EHPA-Q - po prostu najlepsza!

 

Europejski Znak Jakości EHPA-Q jest potwierdzeniem wysokiej jakości parametrów technicznych spełnianych przez pompę ciepła oraz najwyższej jakości obsługi zapewnianej przez producenta.

Użytkownikom gwarantuje bezpieczeństwo oraz korzyści w długiej perspektywie czasu. Znak EHPA-Q potwierdza też spełnienie wymagań stawianych produktom w programach dofinansowań.

 

Co dokładnie oznacza Znak Jakości EHPA-Q?Europejski Znak Jakości EHPA-Q

 

Potwierdza, że produkowana przez Galmet pompa ciepła spełnia wysokie wymagania określone przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). W ich zakres wchodzi m.in. pozytywna ocena z testów przeprowadzanych według określonych procedur i dokonanych zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich.

Ponadto sygnowane nim pompy ciepła muszą przejść badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach. Testy urządzeń wykonywane są w niezależnych ośrodkach badawczych, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i certyfikowanych przez EHPA.

 

Jakie korzyści zapewnia pompa ze Znakiem Jakości EHPA-Q?

 

  • Gwarancja najwyższej jakości produktu potwierdzona przez testy niezależnych, akredytowanych ośrodków badawczych.
  • Wysoka sprawność urządzenia (COP) > 4,30, przy B0W35, zgodnie z EN 14511.
  • Poświadczona wysoka jakość usług w zakresie obsługi klienta, w tym serwis gwarantujący czas reakcji do 24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta.
  • Minimum dwuletnia pełna gwarancja na urządzenie.
  • Zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE).
  • Pełna dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zakupu.
  • Deklaracja bezpiecznego poziomu hałasu i poziomu mocy akustycznej zgodnie z EN 12102.

 

Europejski Znak Jakości EHPA-Q w Polsce

 

Europejski Znak Jakości EHPA-Q (EHPA - European Heat Pump Association) jest odpowiednikiem przyznanego kolektorom słonecznym Galmet znaku jakości Solar Keymark. Jest znakiem lokalnym, nadawanym dla danego kraju.

W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest Polska  Komisja Znaku Jakości EHPA-Q ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Znak jakości  EHPA-Q jest koordynowany przez komitet ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Komitet ten  zapewnia wspólną dla całej Europy standaryzację, rozwija zasady, przepisy i wymagania.

Znak jakości EHPA-Q wywodzi się ze znaku D-A-CH zapoczątkowanego w 1996 roku przez stowarzyszenia pomp ciepła z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Ideą znaku D-A-CH było stworzenie wspólnego zestawu wymogów, jakie zapewniłyby odpowiednią jakość pomp ciepła (dotyczącą zarówno produktu jak i usług). Od roku 2007 znak był stopniowo przenoszony do Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Dzięki rozszerzeniu obszaru jego stosowania o dodatkowe kraje (Szwecja, Finlandia) oraz nowym przepisom prawnym, akronim D-A-CH został w 2009 roku zastąpiony nowym:  europejskim znakiem jakości dla pomp ciepła EHPA-Q. Od 2015 roku jest dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Holandii, Finlandii Francji, Niemczech, Polsce, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii” /źródło: PORT PC/

Lista aktualnych certyfikatów potwierdzających posiadanie Znaku Jakości EHPA-Q dostępna jest na stronach komitetu ds. znaku jakości, pod numerem PL-HP-0040 (www.ehpa.org), a w Polsce również na stronie organizacji PORT PC (www.portpc.pl). Certyfikat dla pompy ciepła Maxima dostępny jest tutaj.

Nagrody i wyróżnienia
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00