Misja edukacja - szkoły patronackie Galmet

O firmie / 2018-08-29

Wspieranie uczelni technicznych i szkół, zwłaszcza zawodowych oraz ścisła współpraca z nimi w jak najlepszym kształceniu uczniów i studentów w zgodzie z przyszłymi wymogami rynku pracy. Tak prezentują się główne cele strategii odpowiedzialnego biznesu realizowanej przez Galmet. Jak ta działalność wyglądała w praktyce w ubiegłych latach i będzie w nadchodzącym roku szkolnym prezentujemy poniżej.

 

Przyjęta i realizowana przez Galmet strategia odpowiedzialnego biznesu od początku zakłada, że jedną z najważniejszych aktywności - firmy jest wspieranie uczelni technicznych i szkół, zwłaszcza zawodowych oraz ścisła współpraca z nimi w jak najlepszym kształceniu uczniów i studentów w zgodzie z przyszłymi wymogami rynku pracy w branży grzewczej. Taka forma relacji nie tylko zwiększa atrakcyjność kształcenia i zapewnia lepsze funkcjonowanie placówkom edukacyjnym, ale przyczynia się również do sukcesów przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej. Ma ono bowiem, wpływ na program kształcenia i otrzymuje możliwość zatrudnienia merytorycznie przygotowanych absolwentów w poszukiwanych specjalnościach.

W praktyce taka kooperacja edukacji zawodowej z biznesem najczęściej przejawia się tworzeniem szkół i klas patronackich. Dzięki takim rozwiązaniom szkoły nie narzekają na niż demograficzny, firmy na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy. Galmet od wielu lat intensywnie i na wielu płaszczyznach współpracuje ze środowiskiem akademickim i szkolnym. W przypadku wyższych uczelni technicznych są to głównie projekty naukowo-badawcze (czego owocem jest np. jedyne w kraju laboratorium do badań gruntowych pomp ciepła z symulatorem pracy pompy, opracowanie konstrukcji kolektorów słonecznych), ale form wspólnych działań ze szkołami średnimi również jest dużo. Firma wielokrotnie wspierała takie palcówki, wyposażając pracownie techniczne w urządzenia i osprzęt z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, czy przekazując kierunkom i klasom tematycznym kompleksowe systemy grzewcze Galmet. Dotyczy to nie tylko szkół i klas objętych przez największego polskiego producenta urządzeń grzewczych formalnym patronatem.

 „Współpraca i wsparcie mogą przybierać różne formy – mówi Robert Galara, prezes Galmet – obejmowania szkół i klas naszym patronatem, przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe, wyposażania pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, czy fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Traktujemy to jako misję i swego rodzaju inwestycję firmy, chcemy uczestniczyć w kształceniu młodego pokolenia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i realiami rynku pracy, aby tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarki i naszego przedsiębiorstwa. Od początku istnienia firmy robiliśmy to lokalnie, w województwie opolskim i śląskim, a od kilku lat coraz częściej nawiązujemy kontakty z placówkami z całego kraju. Są to działania strategiczne, długofalowe, budujące relacje z otoczeniem firmy” – dodaje prezes R. Galara.

Wzorcowym przykładem współpracy jest zrealizowane ostatnio wyposażenie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie w nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze. Na podstawie zawartego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia, mającego na celu kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, podejmowanie inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego, pracownia OZE tej placówki została wyposażona w Hybrydowy System Grzewczy DELTA marki Galmet. Zestaw skład się m.in. z pompy ciepła Basic 270 z dwiema wężownicami, kotła c.o. Galaxia KWE 22 kW, kolektorów słonecznych KSG 27 GT wraz z osprzętem, a także z instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kWp.

Pomysłodawcą nawiązania współpracy i wyposażenia pracowni w urządzenia marki Galmet był jeden z naukowców Politechniki Koszalińskiej, współpracujący z Technikum. Niedawno zakład produkcyjny Galmet w Głubczycach odwiedzili również uczniowie szkoły z Darłowa klasy I i II przeszły szkolenie produktowe i zwiedziły działy produkcji OZE, a klasa III odbywała praktyki zawodowe. Uczniowie zostali wyposażeni w komplet materiałów edukacyjnych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Galmet podobne działania prowadzi także z wieloma innymi placówkami w regionie i kraju, m.in. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 z Łodzi, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Swarożynie, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, czy Zespołem Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

Firma regularnie przeprowadza również szkolenia zawodowe i produktowe, a także prezentacje w siedzibie firmy, bądź placówkach szkolnych i oświatowych. W takich spotkaniach uczestniczyły m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących z Głubczyc, Izba Inżynierów z Opola, studenci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Zespół Szkół Nr 1 z Pszczyny, Zespół Szkół Technicznych z Cieszyna, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Wodzisławia Śląskiego, studenci z Politechniki Opolskiej, Zespół Szkół Mechanicznych z Głubczyc.

 

Najbardziej znanym przykładem działań na rzecz edukacji i popularyzacji OZE było „Ciepło z Klasą” ogólnopolska kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne, wiedzę o tym jak ważne jest, czyste powietrze, jak dbałość o środowisko naturalne wokół nas wpływa na jakość i długość naszego zycia. W ramach tej kampanii kilka szkół w Polsce zostało wyposażonych w najnowocześniejsze ekologiczne systemy grzewcze Galmet. Główny zwycięzca rywalizacji - Zespół Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu – otrzymał Hybrydowy System Grzewczy Galmet, zawierający m.in. pompy ciepła Airmax2 i Basic 270, kompletny zestaw płaskich kolektorów słonecznych KSG21 Premium GT oraz ogniw PV w instalacji ON-GRID, zbiornik buforowy, osprzęt do tych urządzeń, elementy montażowe, a także „mobilną platformę edukacyjną z zestawem solarnym”. Wszystko o łącznej wartości ponad 92 000 zł. Drugą nagrodę o wartości 80 500 zł otrzymał Zespół Szkół nr 1 z Łosic, a trzecią Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie z Głubczyc – 57 500 zł. W dogrywce konkursu dodatkowe nagrody zdobyły: SP nr 2 z Głubczyc – system grzewczy, Przedszkole Publiczne w Łękawicy - tablicę multimedialną, Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu – zestaw profesjonalnych piłek sportowych.

Galmet od kilku lat jest także patronem „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej” organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Sieradza, a skierowanego do uczniów kierunków OZE z całej Polski. Innym, wspieranym przez Galmet konkursem, jest „Zawodowiec” organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 z Łodzi. Galmet nie tylko angażuje się w propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii np. w konkursach i olimpiadach oraz funduje stypendia studentom – autorom najlepszych prac dyplomowych związanych z tematyką energii odnawialnej, ale pomaga też wybranym ośrodkom w opracowaniu programów nauczania i doszkalania, dopasowanych do profilu i zapotrzebowania firmy. Najlepsi absolwenci tych szkół mają zapewnione zatrudnienie w nowoczesnej i rozwijającej się spółce.

Niezwykle ważne jest budowanie wzajemnych relacji pomiędzy uczniami szkół i klas patronackich, a firmą. To, czy absolwent takiej szkoły weźmie pod uwagę zatrudnienie w firmie patronackiej, zależy w dużej mierze od doświadczeń jakie zdobędzie podczas kilku lat współpracy. Z pewnością udostępnianie przez patrona nowoczesnych pomocy naukowych, przeprowadzanie wartościowych praktyk zawodowych, możliwość zdobycia wsparcia finansowego, czy nawet zwykłe wyjazdy integracyjne połączone ze zwiedzaniem fabryki i życzliwość ze strony opiekunów są elementami, które wpłyną później pozytywnie na decyzję o podjęciu pracy w doskonale znanej już przecież firmie.

Zgodnie z powyższymi celami będziemy też realizować strategię naszego rozwoju biznesowego w kolejnym roku szkolnym. Zapraszamy  do współpracy kolejne placówki.

O firmie
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00