Co musisz wiedzieć wybierając kocioł c.o.?

Aktualności / 2016-11-14

Jedną z najważniejszych decyzji, które należy podjąć na etapie budowy bądź modernizacji domu jest ta, odnosząca się do wyboru właściwego systemu ogrzewania. Warto wtedy wybrać urządzenia, które zapewnią niskie koszty ogrzewania i wysoki komfort użytkowania, szczególnie takie, które wykorzystują Odnawialne Źródła Energii (OZE). Takim rozwiązaniem są kotły z podajnikiem, na pellet.

Pellet drzewny to produkt w 100% naturalny. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem trocin, wiórów, zrębków. Wartość opałowa pelletu równa jest wartości opałowej drewna. Jednak spalając pellet otrzymujemy tylko niewielką ilość biodegradowalnego popiołu – około 10 razy mniej niż w przypadku węgla. Przykładowo 1000 kg pelletu generuje tylko kilka kilogramów popiołu, który może stanowić nawóz ekologiczny.
Oprócz walorów ekologicznych wybór kotła na pellet to również gwarancja czystszej kotłowni.

Kotły na pellet – ciepło w najwyższej klasie 5.

Wybierając kocioł na pellet należy zwrócić uwagę na przyznane mu certyfikaty. Są one gwarancją najwyższej jakości wykonania produktu oraz - co równie ważne - spełniania najwyższych norm czystości spalin. Najwyższą obecnie klasą czystości spalin jest klasa 5, zgodnie z normą EN 303:5 2012. Najbardziej ekologiczne polskie kotły 5. klasy oznaczane są dodatkowo certyfikatem „POLSKIE CIEPŁO”.
Posiadanie przez kocioł klasy 5. jest niezbędne przy ubieganiu się o dotację do jego zakupu z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kocioł na pellet Genesis KPP

Ekologiczny kocioł na pellet Genesis KPP firmy Galmet to nowoczesne rozwiązanie, które łączy trwałość z intuicyjną obsługą oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewnia komfortowe ogrzewanie budynku i wody użytkowej, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii. Wysoka sprawność cieplna kotła, sięgająca 90%, zapewnia maksymalne wykorzystanie energii spalanego paliwa.

Kotły c.o. w typoszeregu 12, 16 i 24 kW oferują moc modulowaną w szerokim zakresie (od 3,8 kW w przypadku kotła Genesis KPP 12 do 24 kW dla kotła Genesis KPP 24), co pozwala na stosowanie ich w budynkach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Komfortowo i oszczędnie

Kocioł Genesis KPP wyposażony jest w samoczyszczący się palnik z automatyczną zapalarką, która umożliwia rozpalanie i precyzyjną kontrolę wysokości płomienia. Takie rozwiązanie pozwala na czasowe wygaszanie się kotła i oszczędzanie pelletu.

Automatycznie rozpalany pellet już po kilku minutach pozwala osiągnąć maksymalną sprawność kotła. Przez pierwszych 60 sekund zapalarka rozgrzewa się do 900oC, co gwarantuje dokładne spalanie, a tym samym dalszą oszczędność pelletu.

Trwała konstrukcja

Wytrzymałość i żywotność kotła c.o. zależy przede wszystkim od materiału i technologii wykonania korpusu. Korpus kotła Genesis KPP wykonany jest z atestowanej blachy kotłowej P265GH o grubości 5 mm. Dzięki zastosowaniu wielokrotnie giętych elementów na sterowanych numerycznie precyzyjnych prasach krawędziowych do minimum ograniczono ilość połączeń spawanych.

Zarządzanie online

Intuicyjny sterownik z czytelnym wyświetlaczem zarządza pracą kotła i palnika, korzystając z optycznego czujnika jasności płomienia. Pozwala na sterowania pracą obiegu centralnego ogrzewania, pompy ciepłej wody użytkowej oraz  pracą zaworu mieszającego. Zastosowanie w systemie czujnika temperatury zewnętrznej umożliwia zaprogramowanie pracy kotła według krzywej grzewczej. Sterownik obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego lub multifunkcyjnego pokrętła Touch and Play zapewnia szybką i intuicyjną konfigurację. Rozszerzenie systemu o sterownik pokojowy i moduł internetowy umożliwia nadzór nad pracą kotła spoza kotłowni, również za pomocą smartfonu lub tabletu.

Hybrydowy System Grzewczy

Kocioł Genesis KPP może być podstawą wydajnego i ekologicznego systemu grzewczego. Połączony z pompą ciepła do c.w.u. i zestawem solarnym lub jednym z tych urządzeń tworzy Hybrydowy System Grzewczy. Dostarcza ciepło niezbędne do ogrzania domu i wody użytkowej przez cały rok. W sezonie grzewczym ciepło zapewnia kocioł c.o., a w pozostałej części roku to pompa ciepła lub kolektor słoneczny dbają o ogrzanie wody użytkowej.

Hybrydowy System Grzewczy - Beta

Schemat przykładowego Hybrydowego Systemu Grzewczego.

Aktualności
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00