Droga do doskonałości - laboratorium systemów hybrydowych

Aktualności / 2019-12-05

Jedyne w naszej części Europy laboratorium przeznaczone do badania powietrznych pomp ciepła oraz całych Hybrydowych Systemów Grzewczych powstało w Głubczycach. Poznaj najnowsze możliwości Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Galmet.

 

 

 

 

 

 

 

Przez ostatni rok trwały prace nad zbudowaniem jedynego w naszej części Europy laboratorium przeznaczonego do badania powietrznych pomp ciepła oraz całych Hybrydowych Systemów Grzewczych, w warunkach w pełni odzwierciedlających naturalne. Wyposażono je m.in. w komorę chłodu, stanowiska do testów wydajnościowych ogrzewaczy wody i badań kotłów c.o. małej i dużej mocy. Unikatowe centrum badawcze mieści się na południu polski, w firmie Galmet.

Powstanie laboratorium jest częścią większego projektu realizowanego przez wiodącego polskiego producenta techniki grzewczej, obejmującego rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Galmet wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego pt. „Inteligentny samo konfigurowalny hybrydowy system grzewczy małej mocy oparty na narzędziach sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej.”

W ramach projektu powstanie inteligentny sterownik kompletnych systemów hybrydowych, wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej. Wartość projektu oszacowano na ok. 5 mln zł, a prace zakończą się w połowie 2020 r.

Funkcjonujące od kilku miesięcy laboratorium wyposażone zostało w specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń naukowych oraz moduły – stanowiska badawcze do dokładnej analizy pracy różnych urządzeń grzewczych, m.in. badań wydajnościowych ogrzewaczy wody, kotłów c.o. małej i dużej mocy, połączonych urządzeń Galmet (Hybrydowych Systemów Grzewczych - HSG). Najważniejszym jednak elementem nowego laboratorium jest duża komora chłodu, pozwalająca wiernie odzwierciedlić rzeczywiste warunki pracy powietrznych pomp ciepła w ciągu całego roku. Stanowisko pozwala symulować dowolne wybrane parametry, dotyczące amplitudy temperatur, wilgotności powietrza itp. powietrznych pomp ciepła do c.w.u. lub c.o. i c.w.u. Wszystkie związane z lokalizacją i warunkami atmosferycznymi w jakich może pracować każdy egzemplarz pompy ciepła marki Galmet.

Obecnie trwają prace nad zbudowaniem modeli matematycznych, określających istotne parametry poszczególnych urządzeń grzewczych. Wyniki badań zostaną wykorzystane do budowy inteligentnego sterownika kompletnych systemów hybrydowych, łączącego różne źródła ciepła w ramach jednego układu grzewczego. Opracowany system zostanie włączony do oferty rynkowej Galmet. Zastosowanie inteligentnego zarządzania grupą zintegrowanych urządzeń opartego na narzędziach sztucznej inteligencji pozwoli na uzyskanie najlepszej sprawności urządzeń oraz powstania systemów bardziej oszczędnych i ekologicznych.

Nowe laboratorium jest integralną częścią Działu Badań i Rozwoju Galmet, którego zadaniem jest stałe doskonalenie produktów, poprawianie ich parametrów, dopracowywanie technologii stosowanych na liniach produkcyjnych i wykorzystywanych w systemach grzewczych, a zwłaszcza opracowywanie nowych rozwiązań, patentów, projektów nowych maszyn i urządzeń – ogólnie prowadzenie prac badawczych, testowych oraz prototypowych.

Galmet jest obecnie jedynym producentem sprzętu grzewczego w Europie Środkowo-Wschodniej, który w ramach działu BiR posiada własne laboratoria badawcze ze stanowiskami do badań gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kompletnych Hybrydowych Systemów Grzewczych, wyposażone w komorę chłodu. Daje to niesamowite możliwości testowania innowacyjnych rozwiązań, technologii i urządzeń, z których polski producent w pełni obecnie korzysta. Współpracuje przy tym z renomowanymi ośrodkami badawczymi - m.in. z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini k. Krakowa oraz Politechniką Opolską.

Producent posiada doskonale wyposażony własny dział badawczo-rozwojowy ze specjalistami, laboratoriami badawczymi, oprogramowaniem i stanowiskami testowymi odzwierciedlającymi rzeczywiste warunki funkcjonowania badanych urządzeń. Z obopólną korzyścią współpracuje z najlepszymi uczelniami technicznymi i naukowcami oraz regularnie certyfikuje swoje wyroby.

Jakość i trwałość powstających w nowoczesnej fabryce i dostępnych w szerokiej, fachowej sieci dystrybucji produktów przekładają się na zaufanie klientów polskiego producenta.

Aktualności
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00