Czyste Powietrze 2.0 – większe wsparcie dla OZE

Dotacje do OZE / 2020-03-10

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Przyspieszą znacznie realizację programu. Zwiększy się liczba osób objętych dopłatami. Dotacje obejmą kolejne grupy produktów Galmet, wzrośnie też maksymalna wysokość dofinansowania. Nawet 27 000 zł za instalację gruntowej pompy ciepła Maxima.

 

 

 

 

 

Głównym celem Programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze 2.0

Zwiększenie limitu dochodów i wprowadzenie 2 poziomów dofinansowania: podstawowego (dla beneficjentów o rocznym dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł) i podwyższonego (dla beneficjentów, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

 

Wysokość dofinansowania najważniejszych rozwiązań OZE Galmet – podwyższony poziom dofinansowania

 1. Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła typu Maxima 7 – 42 GT lub Maxima Compact 7-12 GT, podwyższona klasa efektywności energetycznej min. A++, do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 27 000 zł.
 2. Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda typu Airmax2 6 – 30 GT do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 18 000 zł.
 3. Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda do c.w.u. typu Spectra, Basic jako elementu instalacji centralnego ogrzewania - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 9 000 zł.
 4. Zakup i montaż kolektorów słonecznych m.in. KSG Premium GT jako elementu instalacji centralnego ogrzewania - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 9 000 zł.
 5. Zakup i montaż kotłów c.o. na pellet m.in. Genesis Plus wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 12 000 zł.
 6. Zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła typu Zephyr - do 60% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 10 000 zł.
 7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - do 50% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 5 000 zł.
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej np. modernizacji instalacji c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 1200 zł.
 9. Audyt energetyczny - do 100% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 1 000 zł.

 

Wysokość dofinansowania najważniejszych rozwiązań OZE Galmet – podstawowy poziom dofinansowania

 1. Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła typu Maxima 7 – 42 GT lub Maxima Compact 7-12 GT, klasa efektywności energetycznej min A++, do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 45% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 20 250 zł.
 2. Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda typu Airmax2 6 – 30 GT do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 9 000 zł.
 3. Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda do c.w.u. typu Spectra, Basic jako elementu instalacji centralnego ogrzewania - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 4 500 zł.
 4. Zakup i montaż kolektorów słonecznych m.in. KSG Premium GT jako elementu instalacji centralnego ogrzewania - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 4 500 zł.
 5. Zakup i montaż kotłów c.o. na pellet m.in. Genesis Plus wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 6 000 zł.
 6. Zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 5 000 zł.
 7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - do 50% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 5 000 zł
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej np. modernizacji instalacji c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła - do 30% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 600 zł.
 9. Audyt energetyczny - do 100% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 1 000 zł.


Na poziomie podwyższonym i podstawowym dofinasowaniem objęte też będą: kotły c.o. gazowe, olejowe, na węgiel, zgazowujące drewno i elektryczne wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym np. Multi - Inox, buforowym m.in: bufor c.o., wymiennikiem c.w.u. m.in.: Tower, Rondo Premium.

Uzupełnienie programu stanowić będą dotacje na ocieplenie przegród budowlanych, zakup i montaż energooszczędnych drzwi i okien.

Dotacje w ramach programu „Czyste powietrze 2.0” będzie można łączyć z programem: „Mój Prąd” oraz termomodernizacyjną ulgą podatkową!

 

W nowej edycji programu wprowadzone zostaną również:

 1. Uproszczone zasady przyznawania dotacji.
 2. Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.
 3. Uproszczony wniosek o dotację, zamiast tego będą oświadczenia.
 4. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 5. Włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
 6. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 7. Poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.

 

Warunki odnoszące się do źródeł ciepła

 1. W ramach Programu będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie będzie udzielane dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe będzie musiało być trwale wyłączone z użytku.

 

Dofinansowanie będzie mogło też być udzielane w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Zasady finansowania zostały zawarte w regulaminie Programu oraz załącznikach:

Regulamin Programu Czyste Powietrze 2.0

Zał. 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Zał. 2 - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania - podstawowy poziom dofinansowania

Zał. 2a - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania - podwyższony poziom dofinansowania

 

Pozyskaj dotację z Galmet

Otrzymasz indywidualnego opiekuna, który zadba o kompleksowość usług. Pomoże w formalnościach związanych z otrzymaniem pożyczki i umorzenia. Nasi specjaliści dobiorą właściwe urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i zapewnią profesjonalny montaż i serwis.

Dokładnych informacji na temat produktów i warunków dotacji udzieli Twój Doradca d.s. dotacji -  tel. 692 08 68 99

Dotacje do OZE
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00