Wydłużona żywotność zbiorników

Aktualności / 2017-02-08

W celu wydłużenia żywotności zbiorników Galmet wprowadził zabezpieczenie antykorozyjne DIELECTRIC PROTECTION®. Obok dotychczas stosowanych: emalii ceramicznej Extra Glass® i anody magnezowej lub tytanowej, które zabezpieczają powierzchnię zbiornika, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przyłączy w postaci łączników dielektrycznych.

 

Jakie korzyści wynikają ze stosowania zabezpieczenia DIELECTRIC PROTECTION®?

 

Stosowanie zabezpieczenia DIELECTRIC PROTECTION® znacząco wydłuża żywotność zbiornika a tym samym całej instalacji. Zabezpieczone zostają elementy instalacji c.w.u. najbardziej narażone na występowanie korozji.

Do korozji w instalacji c.w.u. dochodzi najczęściej na styku 2 różnych metali. Zetknięcie miedzi z żelazem powoduje powstanie ogniwa korozyjnego. W wyniku jego pracy uszkodzeniu ulegają ścianki przyłączy - korodują. Zastosowanie zabezpieczeń w postaci łączników dielektrycznych pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu elementów metalowych zbiornika z instalacją miedzianą. Tym samym nie dochodzi do uszkodzenia przyłączy.

 

W jakich instalacjach zalecane jest stosowanie łączników dielektrycznych?

 

Łączniki dielektryczne zalecane są do stosowania przy instalacjach miedzianych. Łączniki z tworzywa sztucznego − nie przewodzące prądu elektrycznego - montowane są pomiędzy króćcami przyłączeniowymi zbiornika: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji a przewodami instalacji. Zabezpieczenie to powinno być stosowane również wtedy gdy zawór lub grupa bezpieczeństwa zostały podłączone bezpośrednio do urządzenia.

 

W których zbiornikach zastosowano zabezpieczenie DIELECTRIC PROTECTION®?

 

Zabezpieczenie DIELECTRIC PROTECTION® stosowane jest w zbiornikach emaliowanych Galmet, o pojemności od 100 do 500 litrów (zarówno tych bez wężownicy, jak i z 1, 2, lub 3 wężownicami). Łączniki dielektryczne występują w dwóch średnicach nominalnych DN20 i DN25, do stosowania w króćcach 3/4" i 1".  

Aktualności
"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00